dec 102015
 

Regler för mammor till tolvåringar

1. Mammor äga – och detta kan inte nog betonas – icke rätten att svänga sig med ungdomliga uttryck såsom ”LOL” eller ”OMG” eller ens ”typ”. Mammor ska vara väl medvetna om sin åldersstigenhet och på lämpligt sätt avpassa såväl språkbruk som klädsel efter sina gråa hår.

2.Tolvåringar har full insyn i, och full kontroll över, mammans mobil.

3. Regel 2 är endast tillämplig åt det hållet, det motsatta är inte tillåtet. Det finns inga omständigheter under vilka det skulle betraktas som ok för mamman att ha insyn i eller kontroll över tolvåringens mobil.

4. Undantag från regel 2: Mamman har rätt att köpa en ny iPhone 6s+++ åt tolvåringen närhelst hon så vill.

5. I regel 4 ska orden ”har rätt att… närhelst hon vill” förstås som, tolkas som och verkställas som ”måste… i julklapp”.

6.  Innehållet i Harry Potter-böckerna är juridiskt bindande och jämställt med Sveriges grundlag såsom ett dokument som ger besked om allt som är viktigt och guidar oss alla genom livet.

7. Varje brott mot regel 6 är att betrakta såsom flagrant hädelse och bestraffas med himlande ögon, fnysningar, eller/och avfärdande kroppsspråk.

8. Mammor ska betrakta det som stora privilegier om tolvåringen finner skäl att le mot eller/och prata med dem. Mammor ska därvidlag bli lite varma i hjärtat och milda i blicken och tillåts vid dessa tillfällen dra sig till minnes yngre dagar när tolvåringen var en femåring och ibland kramade mammorna. När mammorna minns det blir blickarna ännu mjukare och mammorna anmodas i dessa lägen avstå från att berätta dessa minnen högt.

9. Jag menar allvarligt, vem som helst skulle ju kunna stå och lyssna. OMG.

10. Nej, just ja. OMG = Brott mot regel 1. Oops. Eller snarare: LOL!

Random Posts

Loading…

  2 Responses to “Lucka 10: Ljushuvud”

  1. Så är det!

  2. ?

Sorry, the comment form is closed at this time.